Výsledky vyhľadávania pre riv na 3 písmená

ADD Adapter Device Driver
ADI Advanced Driving Instructor
ADI Approved Driving Instructors
ADS American Driving Society
ADU Antenna Drive Unit
AED Analog Event Driver
AIM český zbormajster a operetný skladateľ (Vojtěch Bořivoj, 1886-1972)
ARR arrival (skr.)
AST Armádna súťaž tvorivosti (skr.)
ATA actual time of arrival (skr.), skutočný čas príchodu (angl. skr.)