Výsledky vyhľadávania pre rmati

ABI Advanced Boundary Information
ALÁNI Sarmati, sarmatskí jazdci, sarmatský národ
ARI Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem, bývalý nemecký systém dopravných oznamov (nem.skr.)
ASPERMIA aspermatizmus
ASTERIX All Purpose Structured Eurocontrol Surveillance Information Exchange (skr.), európsky štandard na výmenu informácii riadenia letovej prevádzky (angl.skr.)
ATI Alliance Technologie Informatique
AVI Association for Veterinary Informatics
BABBAGE anglický matematik, filozof a informatik (Charles, 1791-1871)
BAJLA slovenský informatik (Ivan, *1945)
BENSE nemecký filozof, zameriaval sa na filozofiu techniky, filozofiu prírody (Naturphilosophie), informačnú estetiku (Informationsästhetik, Tezttheorie) a všeobecnú semiotiku (Max, 1910-1990)