Výsledky vyhľadávania pre robí sa

ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ASANOVAL robil asanáciu
ASANOVAŤ robiť asanáciu
AŠPIROVAŤ robiť si nárok, uchádzať sa o niečo
AUTOMASÁŽ masáž, ktorú si človek robí sám
AUTOMATIZOVAŤ zavádzať moderné výrobné procesy, prejsť od vedomej činnosti k samovoľnej, samočinne robiť mechanické pohyby
AUTOMATIZOVAŤ zavádzať moderné výrobné procesy, prejsť od vedomej činnosti k samovoľnej, samočinne robiť mechanické pohybz
BAKTERIOLÓGIA odvetvie mikrobiológie, zaoberajúce sa vlastnosťami a činnosťami baktérií
BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.
DIVOŽIENKY Žijú v horách a lesoch v podzemných skrýšach. Na poliach zbierajú klasy, melú ich na kameňoch a pečú chlieb. Z bylín a korienkov vedia pripraviť masti, ktoré ich robia neviditeľnými
DROLIŤ drobiť sa
DROLIŤSA drobiť sa
HÁDES starogrécky boh podsvetia, podsvetie, záhrobie, podzemná ríša mŕtvych v gréckej mytológii
HRAŤ venovať sa hre, zamestnávať sa hrou, robiť stávky, pôsobiť ako herec, znieť, zvučať
LAŠKOVAŤ robiť samopašné kúsky
MASÉR kto robí masáže
MONTOVŇA dielňa, kde sa robí montáž (hovor.)
NEDALISA nepodrobili sa
PAPPENHEIMSKÍ vojaci pluku generála Pappenheima v tridsaťročnej vojne, súvisí s výrokom Valdštejna „poznať svojich pappenheimských“, čiže vedieť, čo v kom je, nerobiť si ilúzie
REBELOVAŤ búriť sa, robiť rebéliu
ROŠOVAL robil rošádu (šach.)
SABOTÉR kto robí sabotáž
SABOTOVAL robil sabotáž