Výsledky vyhľadávania pre robí sa

ANAMNÉZA rozpomínanie, vyšetrenie tzv. predchorobia pacienta, súbor údajov o prekonaných ochoreniach pacienta, jeho rodičov a súrodencov, o subjektívnych ťažkostiach a sociálno-ekologických podmienkach života chorého, uvedomovanie si, rozpamätanie sa
ASANOVAL robil asanáciu
ASANOVAŤ robiť asanáciu
AŠPIROVAŤ robiť si nárok, uchádzať sa o niečo
AUTOMASÁŽ masáž, ktorú si človek robí sám
AUTOMATIZOVAŤ zavádzať moderné výrobné procesy, prejsť od vedomej činnosti k samovoľnej, samočinne robiť mechanické pohyby
AUTOMATIZOVAŤ zavádzať moderné výrobné procesy, prejsť od vedomej činnosti k samovoľnej, samočinne robiť mechanické pohybz
BAKTERIOLÓGIA odvetvie mikrobiológie, zaoberajúce sa vlastnosťami a činnosťami baktérií
BUJAN je bájny ostrov zo slovanskej mytológie, hlavne ruskej. Bujan tiež predstavuje druh protoindoeurópskeho záhrobia, raj, v ktorom prebývajú duše zosnulých a duše ľudí, ktorí sa ešte nenarodili.
DIVOŽIENKY Žijú v horách a lesoch v podzemných skrýšach. Na poliach zbierajú klasy, melú ich na kameňoch a pečú chlieb. Z bylín a korienkov vedia pripraviť masti, ktoré ich robia neviditeľnými