Výsledky vyhľadávania pre robil

AGITOVAL robil agitáciu
AGITOVALA robila agitáciu
AGITOVALI robili agitáciu
AGITOVALO robilo agitáciu
ANALYZOVAL robil analýzu, rozoberal
ANJELIČKÁRKA tradičné pomenovanie ženy, ktorá robila potraty, obrazne vyjadrujúce fakt, že nenarodeným deťom brala život – robila z nich anjeličkov
ANOTOVALA robila anotáciu, stručne poznačovala
ASANOVAL robil asanáciu
ATOMIZOVAL drobil (kniž.)
CTIL robil česť