Výsledky vyhľadávania pre roh po rusky

PIROG piroh, po rusky
ROG roh, po rusky