Výsledky vyhľadávania pre rontgenu

REM biologický ekvivalent rontgenu
REP fyzikálny ekvivalent röntgenu, jednotka dávky žiarenia