Výsledky vyhľadávania pre rops

ADRIA európsky ropovod
AEEN Európska agentúra pre atómovú energiu
AEIF European Association for Railway Interoperability (skr.), Európska asociácia pre interoperabilitu železníc (angl.skr.)
AELE franc. skr. európskeho združenia voľného obchodu
AEN Asociácia európskych novinárov (skr.)
AEROS európske kozmické teleso
ALBÁNCI európsky národ
ALBÁNSKO európsky štát
ALPY najväčšie a najvyššie pohorie Európy, európske pohorie
AME skr. Európskej menovej dohody (franc.)