Výsledky vyhľadávania pre rotačný pohyb

HRIADEĽ pevná os, dlhý, úzky valec, ktorý prenáša rotačný pohyb
SPIN rotačný pohyb elektrónov, vlastný moment hybnosti častice, pohyb elektrónu