Výsledky vyhľadávania pre rovník na 7 písmen

EKVÁTOR rovník
KURÁTOR opatrovateľ, opatrovník, správca, dozorujúci úradník, v protestantskej cirkvi laický predstaviteľ cirkví
VANDRÁK tulák, vandrovník