Výsledky vyhľadávania pre rovnakost

ANIZO prvá časť zložených slov s významom nerovnaký, nerovnakosť
PARITA rovnakosť čo do počtu zastúpenia