Výsledky vyhľadávania pre rovnosť pomerov

ÚMERA rovnosť pomerov (mat.)
ÚMERA vyjadrenie rovnosti, rovnosť 2 pomerov