Výsledky vyhľadávania pre rozbor

ANALYTICKY rozborom, rozkladom
ANALYTICKÝ rozborový, rozoberajúci, vzťahujúci sa na analýzu
ANALYTIK odborník v analytike, odborník rozborov, človek, ktorý sa profesionálne zaoberá analyzovaním napr. politickej situácie
ANALYTIKA metóda rozboru
ANALYTIKA vedný odbor metódy rozboru
ANALÝZA rozklad na jednoduchšie prvky, rozbor, opak syntézy
ANALÝZA rozkladanie, rozbor látky
ANALYZOVAŤ prevádzať analýzu robiť rozbor
ANALYZUJEM robím rozbor
GAZOMETRIA chemický rozbor plynu