Výsledky vyhľadávania pre rozdeli

ALLOT rozdeliť po anglicky
DISJOIN rozdeliť, po anglicky
DIVIDE rozdeliť, po anglicky
FORK rozdeliť, po anglicky
NIT spojovací klinec, spojovací materiál, spojovacia súčiastka, nerozdeliteľný kovový spoj, konštrukčný spoj
PREDELÍ rozdelí na dvoje
PREDELIL rozdelil
PREDELIŤ rozdeliť
PRESEKNÚŤ seknutím rozdeliť
PREŤAŤ ťatím rozdeliť