Výsledky vyhľadávania pre rozhlas prijimac

ADAPTOR zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači
RADIO autorádio, rozhlas, rádio, rádioprijímač, po anglicky
RÁDIO rozhlasový prijímač, rádioprijímač (hovor.)
TRANZISTOR polovodičový prvok pracujúci ako elektrónka alebo spínací prvok elektronického obvodu, polovodičový rozhlasový alebo televízny prijímač