Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rozmnoz sa

FÁZA úsek životného cyklu pohlavne sa rozmnožujúcich organizmov (biol.)
HOMOGAMIA jav pri pohlavnom rozmnožovaní, keď sa častejšie vyhľadávajú partneri so zhodnými vlastnosťami alebo zhodným genotypom, súčasné dozrievanie tyčieniek aj blizien u obojpohlavného kvetu
KLONOVANIE rozmnožovanie nepohlavnou cestou z jedného jedinca, nepohlavné genetické zásahy k získaniu jedinca s aspoň jednou vlastnosťou, ktorá je pôvodnému organizmu cudzia
KOPULÁCIA pohlavné spojenie, súlož, párenie, pohlavné rozmnožovanie splynutím samčej a samičej gaméty, štepenie ovocných stromov, reakcia diazoniovej soli s fenolmi alebo amínmi za vzniku azozlúčeniny, v zast.m význame svadba, jednoduchý spôsob úpravy ovocných
KRYPTOGAM tajnosnubná, výtrusná rastlina, ktorá sa nerozmnožuje semenami
KRYPTOGAMNÁ rastlina tajnosnubná, rozmnožujúca sa spórami
KRYPTOGAMNÁ RASTLINA tajnosnubná rozmnožujúca sa spórami
OVIPARIÁ živočíchy rozmnožujúce sa vajíčkami
REPRODUKCIA odbor zaoberajúci sa rozmnožovaním hospodárskych zvierat (biol.)
ŠTIRA hermafrodit, jedinec so samčími i samičími rozmnožovacími orgánmi