Výsledky vyhľadávania pre rozsiruj

ADAPTÉR pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja, napr. v jemnej mechanike alebo rádiotechnike
ADAPTÉR prístroj, zariadenie, ktorým sa niečo prispôsobuje na nové použitie, pomocný prístroj rozširujúci účinnosť hlavného prístroja
ADAPTOR zariadenie meniace alebo rozširujúce kmitočtové pásmo v rozhlasovom alebo televíznom prijímači
DILATÁTORY svaly rozširujúce zreničky
ROZNÁŠA nosením rozširuje
SPEKULUM nástroj rozširujúci vchody do úzkych telových dutín a umožňujúci tak ich vyšetrenie
ŠÍRI rozširuje