Výsledky vyhľadávania pre rozum p

A PRIORI len z rozumových dôvodov, pred získaním skúseností, vopred dané, zaujato, s predsudkom
ABSTRÚZNY nepochopiteľný, nejasný, ťažko zrozumiteľný
AHA citoslovce pochopenia, citoslovce porozumenia, slovko porozumenia, citoslovce dôvtipu
AHÁ citoslovce porozumenia
AHÁ citoslovce porozumenia, slovko porozumenia
AHA slovko porozumenia, dovtípenia
AHÁ! zvýraznené citoslovce porozumenia
ANTANT vzťah porozumenia a zhody medzi štátmi v otázkach politiky
APOLINSKÝ čistý, mravný, cudný, rozumový, intelektuálne vyspelý, podľa boha Apolóna
APRIORIZMUS idealistické učenie, podľa ktorého poznanie vychádza z rozumových úvah