Výsledky vyhľadávania pre rozumieť na 5 písmen

SAVVY chápať, pochopiť, rozumieť, po anglicky