Výsledky vyhľadávania pre rozvláčne

ALLARGANDO v hudbe: voľnejšie rozvláčnejšie
ŤAHAVO rozvláčne