Výsledky vyhľadávania pre rozvrh

HARMONOGRAM grafické zobrazenie plánovaných úloh v časovom rozvrhu
OSNOVA myšlienkové rozvrhnutie
PLÁN rozvrh činností
SCHÉMA názorné zobrazenie, vzor, nárys, osnova, náčrt, rozvrh, neživotná konštrukcia literárneho diela, neskutočné, zjednodušené a myšlienkovo ploché vylíčenie deja
ŠTÚDIA prípravné práce k väčšiemu umeleckému alebo vedeckému dielu, rozvrh diela, kratšia odborná práca
TIMING načasovanie, časové rozvrhnutie, voľba správnej chvíle