Výsledky vyhľadávania pre rst

ABSORPCIA celkový dopyt národného hospodárstva po statkoch a službách (ekon.)
ACORO trstina, po taliansky
ADAKTÝLIA chýbanie všetkých prstov na končatine
AEROLÓGIA náuka o fyzikálnych dejoch vo vyšších vrstvách atmosféry, najmä v troposfére
AEROLÓGIA veda o vyšších atmosférických vrstvách z fyzikálnych hľadísk
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AERONÓMIA náuka o horných vrstvách atmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou
AEROPAUZA časť horných vrstiev atmosféry, kde nie je možné lietať
AESCULAPIUS starorímsky boh lekárstva
AESKULAP antický boh lekárstva