Výsledky vyhľadávania pre ru i na 5 písmen

ABATE rušiť, zrušiť, po anglicky
ABAZA mesto v Rusku, ruské sídlo
ABAZA ruský politik a šľachtic (Alexandr, 1821-1895)
ABAZA ruský šľachtický rod
ABBÚD libanonský novinár, spisovateľ, dramatik, literárny kritik a prekladateľ (Marún, 1886-1962)
ABOHM staršia jednotka elektrického odporu
ABORT prerušiť, zrušiť, zlyhať po anglicky
ABURA africké drevo, druh afrického dreva, drevo zo západnej Afriky
ACAPU druh vzácneho brazílskeho dreva
ACUTO prudko, prenikavo (hud.)