Výsledky vyhľadávania pre rub inak

PESÍK hrubší, prečnievajúci, obyčajne inak sfarbený chlp v kožušine