Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rucha

AFAKIA očná porucha
AFTONGIA porucha reči nervového pôvodu, prejavujúca sa kŕčmi svalov jazyka
AGNÓZIA neurologická porucha poznávania, schopnosti chápať
AGRAMATIZMUS porucha schopnosti vyjadrovania
ACHALÁZIA porucha peristaltiky s následným rozšírením trubicovitých orgánov, med.
ACHONDROPLÁZIA porucha rastu kostí
AKCEPTOR atóm, ión alebo molekula prijímajúca elektrón, elektrónový pár alebo protón od inej častice, porucha kryštalickej mriežky polovodiča, príčina tzv. deravej vodivosti
ALIENÁCIA duševná porucha, pri ktorej si postihnutý vytvára vlastnú psychickú realitu, porucha identity, odcudzenie, druh šialenstva, prevod vlastníckeho práva na inú osobu
ALTERÁCIA porucha, poškodenie napr. organizmu, zvýšenie alebo zníženie tónu v určitej stupnici, trápenie, problémy, ťažkosti, zmena minerálu alebo horniny chemického alebo fyzikálneho pôvodu
AMENCIA porucha vedomia prejavujúca sa stratou orientácie