Výsledky vyhľadávania pre rucia

KOMANDITNÁ SPOLOČNOSŤ hospodárska spoločnosť s časťou neobmedzene a s časťou obmedzene ručiacich spoločníkov