Výsledky vyhľadávania pre ruský fyzik Alexander Alexandrovič

FRIEDMAN ruský matematik, geofyzik a kozmológ (Alexander Alexandrovič, 1888-1925)