Výsledky vyhľadávania pre rusky vede

BARTINI taliansky a ruský letecký konštruktér a vedec (Robert Ľudvigovič, 1897-1974)
BRJUSOV ruský spisovateľ, dramatik, kritik, prekladateľ, literárny vedec a historik (Valerij Jakovlevič, 1873-1924)
CIOLKOVSKIJ ruský vedec, zakladateľ kozmonautiky (Konstantin Eduardovič, 1857-1935)
ČIČEROV ruský literárny vedec
ESKOV ruský prírodovedec a včelár
LOMONOSOV geniálny ruský prírodovedec, filozof, chemik, spisovateľ a maliar, zakladateľ súčasného ruského spisovného jazyka (Michail Vasilievič, 1711-1765)
MARR ruský jazykovedec (Nikolaj Jakovlevič, 1864-1934)
PANSLÁVIZMUS osvietenské liberálne hnutie usilujúce o zjednotenie slovanských národov, neskôr nacionalistický smer pod vedením ruských cárskych kruhov
PATON ruský vedec
PAVLOV ruský prírodovedec