Výsledky vyhľadávania pre ryba podobna

PALAMÍDA tuniakovi podobná ryba tropických morí
VYZA ryba podobná jeseterovi, jeseterovitá ryba