Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre rychlost pohyb

KINETIKA časť dynamiky zaoberajúca sa určovaním dráhy pohybujúcich sa hmotných bodov a telies zo známych pôsobiacich síl, odbor zaoberajúci sa rýchlosťou a mechanizmom chemických reakcií za rôznych podmienok
KINETIKA časť dynamiky zaoberajúca sa určovaním dráhy pohybujúcich sa hmotných bodov a telies zo známych pôsobiacich síl, odborä zaoberajúci sa rýchlosťou a mechanizmom chemických reakcií za rôznych podmienok
MEGAFLOPS jednotka výpočtovej rýchlosti, milión operácií pri pohyblivej desatinnej čiarke za sekundu
NEFOSKOP prístroj na určovanie smeru a rýchlosti pohybu oblakov
RÁDIOLOKÁTOR zariadenie na zisťovanie rýchlosti a pohybov objektov metódou odrazu elektromagnetických vĺn, radar
TACHYÓNY hypotetické častice, ktoré sa pohybujú len nadsvetelnou rýchlosťou
TEMPO rýchlosť pohybu alebo deja, pohyb meraný časom, stupeň rýchlosti
TRANSLÁCIA posúvanie úsečiek, posuvný pohyb tuhého telesa, pri ktorom všetky jeho body majú v danom momente rovnakú rýchlosť, preklad, preloženie, skutočný pohyb Slnka v priestore, rovnobežné premiestenie stavebného prvku bez zmeny jeho rozmeru