Výsledky vyhľadávania pre rytmus,

ARYTMIA nepravidelnosť pohybu, nepravidelný rytmus, porucha rytmu
TAKT rytmický celok, rytmus, tempo