Výsledky vyhľadávania pre súč

ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ABIT značka počítačových súčiastok
ABOV súčasný maďarský región
ABSURDUM niečo nelogické, sporné, čo nemôže platiť súčasne
ACTUAL súčasný, po anglicky
ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
ADJUVANCIE súčasti lieku zosilujúce účinok vlastného liečiva
ADUROL súčasť čiernobielej vývojky
AFIXÁCIA tvorenie slov predponami alebo príponami, prípadne súčasne