Výsledky vyhľadávania pre súčast e

ABD v mohamedánskych krajinách sluha a ctiteľ boha, neskôr súčasť arabských mien, moslimský sluha a ctiteľ Boha
ADJUVANCIE súčasti lieku zosilujúce účinok vlastného liečiva
ADUROL súčasť čiernobielej vývojky
AGROFYZIKA náuka o pôde a ovzduší, súčasť fyziky
AKAROLÓGIA náuka o roztočoch, súčasť biológie
AKCELERÁTOR časť motorového vozidla, ktorou sa zrýchľuje činnosť motora, súčasť karburátora („plynový pedál“), urýchľovač, koeficient vyjadrujúci vplyv nárastu dopytu po tovare na rast dopytu po investíciach
ALANÍN súčasť bielkovín
ALIDÁDA otočná súčasť nivelačných prístrojov
ALIT súčasť cementu
AMIDOL organická zlúčenina používaná ako vývojka, súčasť vývojky, značka vývojok, sulfát diaminofenolu