Výsledky vyhľadávania pre súčet,

ADÍCIA chemický pochod, pri ktorom sa spojením dvoch alebo viacerých molekúl vytvárajú väčšie celky, súhrn, súčet, zlučovanie
ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
CAST súčet, po anglicky
ČIASTKA obnos, súčet, suma
FOOTING súčet, po anglicky
SUM súčet, po anglicky
SUMME súčet, po nemecky