Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Výsledky vyhľadávania pre súhlas

ABA zosilnený súhlas
ABSOLUTÓRIUM súhlas na odchod niekoho (pren.)
ACCORD súhlas, po anglicky
AFIRMATÍVNY súhlasný
AGRE súhlas lotyšsky
AGREE súhlasiť, po anglicky
AGREES súhlasí, po anglicky
AGRÉMENT súhlas udelený prijímajúcim štátom s ustanovením vedúceho cudzej diplomatickej misie
AGRÉMENT súhlas vlády s ustanovením diplomatického zástupcu druhého štátu
AKCEPTOVAŤ prijať, súhlasiť s niečím alebo niekým