Výsledky vyhľadávania pre súhlas (kniž

AKLAMOVAŤ nahlas súhlasiť (kniž.) pozdravovať, nahlas vítať
ITA EST súhlasí, tak je (kniž.)