Výsledky vyhľadávania pre súmerateľnosť rovnorodosť porovnateľnosť

KOMENZURABILITA súmerateľnosť rovnorodosť porovnateľnosť