Výsledky vyhľadávania pre sústava tónov

CHROMATIKA náuka o farbách, poltónová sústava, druh ťahacej harmoniky
PENTATONIKA päťtónová stupnica, hudobná sústava používajúca päť tónov v oktáve