Výsledky vyhľadávania pre sčítanie

ADÍCIA súčet, sčítanie (mat.)
CENZUS konskripcia, súpis obyvateľstva, sčítanie obyvateľstva
CENZUS súpis majetku a osôb, sčítanie ľudu, stredoveká renta, zaradenieobyvateľov do tried podľa pôvodu a majetku
KONSKRIPCIA súpis, zápis do zoznamu, sčítanie obyvateľov
SÚČET kalkul počítanie sčítanie
SUMÁCIA sčítanie zhrnutie hromadenie
TASIK arménske sčítanie ľudu