Výsledky vyhľadávania pre sťa kniž

A DATO od udaného dňa (kniž.), odo dňa vydania alebo vystavenia, napr. účtu
À LA na spôsob (kniž., zastar., z francúzštiny)
AMANT milenec (zastar., kniž.)
ARIVISTA kariérista (kniž.)
ATRIBÚT prívlastok, príznačná vlastnosť, príznak (kniž.), podstatný znak predmetu, vetný člen rozvíjajúci podstatné meno a bližšie určujúci jeho význam, prívlastok, symbolický predmet určujúci obraz alebo sochu
BOND knižná postava Iana Fleminga
BROJ stavaj sa na odpor (kniž.)
BROJIL staval sa na odpor (kniž.)
BROJIŤ stavať sa na odpor (kniž.)
DED starec (kniž.)