Výsledky vyhľadávania pre sťahovavý vták

ČVÍKOTA spevavý sťahovavý vták
GLEZG sťahovavý lesný vták
HOHOĽ sťahovavý vodný vták
CHRIAŠTEĽ kráčavý sťahovavý vták
SLUKA sťahovavý bahenný vták
SŤAHOVAVEC sťahovavý vták
ŽLTOCHVOST sťahovavý vták s hrdzavohnedým chvostom