Výsledky vyhľadávania pre s ihlou

CYPRUS exotický ihličnatý strom s charakteristickou štíhlou siluetou
ŠI narábaj s ihlou
ŠIJE pracuje s ihlou
ŠIJEM používam ihlu, pracujem s ihlou
ŠIL zošíval, prišíval, pracoval s ihlou
ŠILA pracovala s ihlou
ŠILO narábalo s ihlou
ŠILSI zošíval si, pracoval si ihlou
ŠIME pracujme s ihlou
ŠIŤ narábať s ihlou