Výsledky vyhľadávania pre s nespravnym

ASTIGMATIZMUS chyba optických zobrazovacích sústav, očná chyba spôsobená nesprávnym zakrivením rohovky
GRAFASTÉNIA vývojová porucha prejavujúca sa nesprávnym písaním
ILUZÍVNY existujúci len v predstave, neskutočný, vzbudzujúci dojem skutočnosti, veriaci nesprávnym predstavám
PARKINSONIZMUS Parkinsonov syndróm, stav po zápale mozgu charakterizovaný stuhnutosťou svalstva, nesprávnym držaním tela a mimovoľnými pohybmi rúk alebo nôh