Výsledky vyhľadávania pre s poruchou správania

ETOPAT jedinec s poruchou správania
ETOPAT muž s poruchou správania (soc.)
ETOPATKA žena s poruchou správania (soc.)