Výsledky vyhľadávania pre sa nárečovo

ALTERNÁT náhradník za niektorého člena delegácie, zásada v striedaní poradia podpisov zmluvných strán na medzinár. zmluve
AUTONÓMIA samospráva, možnosť určitej skupiny obyvateľstva, najmä nár. menšiny, samostatne riešiť svoje záležitosti v rámci štátu
BABUĽKA húsatko (nár.)
BRÍLAL túlal sa (nár.)
BUTEĽKA fľaša (nár.)
CIF z anglického spojenia cost-insurance-freight, doložka v medzinár. kúpnej zmluve, podľa ktorej predávajúci znáša náklady dopravy, poistenia a naloženia tovaru
GRIS krupicová kaša (nár.)
HAJDÚS túlaj sa (nár.)
HAROVAŤ baviť sa (nár.)
HAROVAŤ zabávať sa (nár.)