Výsledky vyhľadávania pre safari

BAČOVAŤ šafáriť (pejor.)
KRAJŇÁK slovenský titulárny kanonik, emeritný prodekan gréckokatolíckej cirkvi a čestný dekan Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika (Ján, 1924-2005)
UPJŠ Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (skr.)