Výsledky vyhľadávania pre sam nem

AN SICH nemecky o sebe, vec sama, ako taká
EINSAM osamelý, po nemecky
HAHNEMANN nemecký lekár a fyzik, zakladateľ homeopatie (Samuel, 1755-1843)
KHEDIRA nemecký futbalista tureckého pôvodu (Sami, *1987)
MAIEUTIKA pôrodnícke umenie, uvedenie k samostatnému poznaniu
OSAMIEM ostanem sám, osiriem
RIEFENSTAHLOVÁ nemecká filmová režisérka, športová šampiónka, tanečnica, herečka, fotografka (Leni, 1902-2003)
TROJAN neškodne sa tváriaca počítačová aplikácia ktorá je však programom na páchanie škôd sama sa nemnoží
VOKAL samohláska, po nemecky