Výsledky vyhľadávania pre samocinny stroj

AUTOMAT samočinne pracujúci stroj alebo prístroj, napr. hrací automat, telefónny automat, samoobslužná jedáleň, druh streľnej zbrane, samopal, samočinný vypínač, istič
FONOLA samočinný klavírny stroj, mechanický klavír
ROBOT samočinný stroj