Výsledky vyhľadávania pre samohlaska li

SEMIVOKÁL hláska foneticky blízka samohláske, ale vyskytujúca sa na okraji slabiky, polosamohláska
VOKÁL samohláska (lingv.)