Výsledky vyhľadávania pre schôdza, porada

KONFERENCIA porada, schôdza, zjazd, zhromaždenie