Výsledky vyhľadávania pre schmatnú

LAPNÚŤ schytiť, schmatnúť
SCHOPIŤ uchopiť, schmatnúť